آخرین محصولات
1

در این مجموعه ارزشمند در مورد اصول و مفاهیم پایه ای انمیشین بحث می شود. این مجموعه مناسب افرادیست که می خواهند در زمینه انیمیشن به صورت حرفه ای به فعالیت بپردازند .

تعداد : ۱۶ دی‌وی‌دی
× 16
قیمت : تومان
اطل